Uusi Jätelaki

Ikikatoksen ajankohtaisuus

Maailma muuttuu, niin myös jätelait. Maaliskuun 2021 loppupuolella valtioneuvosto hyväksyi Marinin hallituksen esityksen jätelain ja muiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi. Samalla pantiin täytäntöön EU-direktiivien edellyttämiä muutoksia. Jätedirektiivi velvoittaa nostamaan yhdyskuntajätteen kierrätysasteen seuraavan 15 vuoden kuluessa reilusta 40 painoprosentista 65 painoprosenttiin. Kierrätysasteen nostaminen edellyttää tiukempia jätteen erilliskeräysvelvoitteita. 

Yhdyskuntajätteen kierrätysaste painoprosentteina:

0 %
2019
0 %
2025
0 %
2030
0 %
2035

Muutokset jätelaissa

Jätelaki uudistuu vuonna 2024. Uuden jätelain tavoitteena on nopeuttaa jätteiden erilliskeräystä ja kiertotaloutta. Yhdyskuntajätteen, eli kotitalouksissa ja tuotannossa syntyneen jätteen kierrätysastetta on tarkoituksena nostaa portaittain. Vuonna 2025 Suomessa täytyy kierrättää jo 55 painoprosenttia yhdyskuntajätteestä. Viime vuosina yhdyskuntajätteen kierrätyaste on ollut 41-43 painoprosenttia. 

Tavoitteiden saavuttamiseksi jätteet tulee lajitella ja kerätä entistä laajemmin. Erilliskerättävää jätettä ei enää saisi viedä kaatopaikalle tai poltettavaksi. Kotitaloudet saisivat siis entistä laajemmat mahdollisuudet jätteiden lajitteluun. Taajama-alueiden vähintään viiden huoneiston kiinteistöissä jätteet tulisi lajitella seitsemään eri ryhmään:

  • sekajäte
  • biojäte
  • paperi
  • kartonkipakkaukset
  • muovipakkaukset
  • lasipakkaukset
  • metallipakkaukset
Ympäristöministeriön 25.3.2021 julkaiseman tiedotteen mukaan biojätteen erilliskeräys alkaisi kaikissa taajamien vähintään viiden huoneiston kiinteistöissä heinäkuussa 2022 ja pienmetalli- ja pakkausjätteen erilliskeräys viimeistään heinäkuussa 2023. Biojätteen erilliskeräys laajenisi yli 10 000 asukkaan taajamissa kaikille kiinteistöille pakolliseksi viimeistään heinäkuussa 2024. Erilliskeräystä halutaan laajentaa myös tekstiilijätteeseen, jonka alueellinen vastaanotto alkaisi viimeistään vuoden 2023 alussa. 
 

Vaikutukset taloyhtiöihin

Usealle taloyhtiölle jäteastioiden lisääntyminen on ongelma tilanpuutteen takia. Jäteastiat eivät mahdu taloyhtiön jätekatokseen, ja osa jäteastioista joudutaan sijoittamaan jätekatoksen ulkopuolelle. Tällöin jyrsijöiden ja lintujen vierailut jäteastioihin ovat arkipäivää. Irralliset jäteastiat vaikeuttavat myös taloyhtiön huoltotoimintaa sekä ne ovat helppo ilkivallan kohde.

Erilliskeräyksen ja kierrätyksen lisääminen nostaa jätehuollon kokonaiskustannuksia sekä kotitalouksilta perittäviä maksuja. Toisaalta jätehuollossa kalliin sekajätteen määrä vähenisi, mikä laskisi asukkaan jätehuoltokustannuksia.

Asianmukainen jätekatos, joka on riittävän tilava, hyvin valaistu sekä jyrsijäsuojattu parantaa asumismukavuutta sekä nostaa kiinteistön arvoa.

Tämän takia IKIKATOS on ehkä siistein jätekatos ikinä!

Moduulirakenne

Moduulirakenne mahdollistaa katoksen laajentamisen myös asennuksen jälkeen. Kun tilan tarve kasvaa, myös IKIKATOS kasvaa tarpeen mukaan.

Jyrsijävapaa

IKIKATOKSEN omistajana voit heittää hyvästit jyrsijöitä viliseville jäteastioille. Suunnittelutyössä olemme pitäneet huolen siitä, että esimerkiksi hiiret eivät löydä tietä katoksen sisäpuolelle.

Kustannustehokas

IKIKATOS on kertainvestointi. Julkisivun komposiittilauta ei tarvitse huoltomaalauksia eikä kuumasinkitty teräsrakenne lahoa. IKIKATOS on täten huomattavasti pitkäikäisempi valinta verrattuna puurakenteisiin jätekatoksiin.