Suunnittelu

Pääsuunnittelijan näkökulma

IKIKATOS suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä tilaustyönä Etteplan Finland Oy:ltä. Etteplanilta katoksen suunnittelijaksi valikoitui Marko Sallinen, Senior Design Engineer, jonka ajatuksia ja kommentteja IKIKATOKSESTA voit lukea tästä:

IKIKATOS on asuntoyhtiöiden, liikeyritysten ja kiinteistöjen kierrätysmateriaalin ja jätteiden välivarastointiin tarkoitettu tuote. Ikikatoksen valmistuksellinen konepajasuunnittelu on hankittu Etteplan Finland Oy’n kautta. Allekirjoittaneen pitkä ja monipuolinen kokemus sekä teräsrakenteiden valmistuksellisessa konepajasuunnittelussa, että kone- ja laitesuunnittelussa olikin prosessissa tarpeen.

Suunnittelun lähtötietojen määrittäjänä ja suunnittelun ohjauksena, sekä lopullisena suunnitteluratkaisujen hyväksyjänä toimivat Ikikatoksen organisaatioon kuuluvat henkilöt, joilla on pitkä käytännön kokemus alan tuotteista ja alan asiakkaiden tarpeista. Suunnittelun ja tilaajan tiiviillä yhteistyöllä varmistettiin tuotteen käytännöllinen valmistettavuus ja toimivuus. Hyvän yhteistyön odotetaan tulevaisuudessa jatkuvan myös muille suunnittelun osa-alueille, kuten rakennesuunnitteluun, lujuuslaskentaan ja muuhun dokumentointiin.


IKIKATOS on erilainen

IKIKATOS tuoteryhmä erottuu muista alan tuotteista edukseen. Se on omalla alallaan ainoa markkinoilla oleva tuote, joka on

  • paitsi teräsrakenteinen,
  • myös modulaarinen,
  • ja tehdasvalmisteinen,
  • jonka ulkovuoraus on toteutettu ympäristöystävällisestä puukuitukomposiitista.

Teräsrakenteen modulaarisuus

Teräsrakenteiset ja kuumasinkityt runkoelementit takaavat tuotteelle pitkän elinkaaren. Modulaarinen rakenne tarjoaa joustavuutta erilaisiin asennuskokoonpanoihin. Suuri valikoima erikokoisia ja pohjapiirustukseltaan eri mallisia katoksia voidaan toimittaa, kokoamalla Iki-standardin mukaisia sarjavalmisteisia seinäelementtejä, kulloisenkin tarpeen mukaan eri järjestykseen.


Tehdasvalmistetettavuus

Modulaarisuuden ja tehdasvalmisteisten elementtien ansiosta, on seinäelementtejä mahdollista tilata varastoon etukäteen. Valmiiden elementtien ansiosta Ikikatoksen työmaa-asennuksen läpimenoaika on hyvin lyhyt. Kun kilpailijoiden katosten työmaa-aika on normaalisti joitakin viikkoja, asennetaan IKIKATOS paikalleen noin yhden viikon aikana. Tunnemme jopa sellaisenkin tapauksen jossa asennus tehtiin lähes kokonaan yhden viikonlopun aikana, taloyhtiön asukkaiden tai naapureiden edes juuri huomaamatta koko työmaata.


Ympäristöystävällinen puukuitukomposiitti

Ikikatoksen ulkoverhoiluna käytetään ensisijassa puukuitukomposiittia, joka on paitsi visuaalisesti edustava materiaali, myöskin erittäin hyvin sääolosuhteita kestävä. Tämä antaa IKIKATOKSELLE kauniin ja pitkäikäisen ulkopinnan.

Tämän kaltaista modulaarista ja tehdasvalmisteisuutta hyödyntävää toimintatapaa on käytetty esimerkiksi laivateollisuudessa jo vuosikymmeniä. Nyt on ilo nähdä että myös IKIKATOS on ottanut käyttöönsä tämän tehokkaan ja aikaa säästävän toimintatavan.

Marko Sallinen
FEANI - EUR ING - 33726
Senior Design Engineer
Etteplan Finland Oy