IKIKATOS

Ehkä Siistein jätekatos ikinä!

Jätelaki uudistuu. Uusi jätelaki velvoittaa kiinteistöt lajittelemaan jätteet entistä laajemmin. Nykyiset jätekatokset ovat usein liian pieniä uusiin vaatimuksiin nähden ja lisäksi epämukavia käyttää. Me tarjoamme ratkaisun ongelmaan! IKIKATOS on tilaratkaisu kiinteistössä syntyvän jätteen ja kierrätysmateriaalin keräys-, lajittelu- ja säilytystarpeeseen. Katoksen suunnittelussa on huomioitu uudistuva jätelaki sekä käyttäjämukavuus.